• Samen bidden in De Paraplu

Samen bidden in De Paraplu

Als we om ons heen kijken zien we op allerlei verschillende vlakken dat onze samenleving onder druk staat. Dit kunnen we merken aan problemen en zorgen in ons eigen leven, het leven van mensen om ons heen of als we naar de wereld kijken. Alle mensen hebben HOOP nodig in deze roerige tijden en alleen God kan die geven. Bidden bind ons ook samen en dat is heel belangrijk juist nu we elkaar zo hard nodig hebben.
Wij nodigen iedereen uit die met ons mee wil bidden om op de eerste vrijdag van de maand om 20.00 u naar de Paraplu te komen. We willen het gebed graag openen met een gedeelte uit de Bijbel te lezen waarna we in kleine groepjes kunnen bidden. Er is ruimte voor iedereen, in stilte bidden of hardop, alles is goed.
Inloop vanaf 19.45 u
Gebed van 20.00 – 21.00 u
Mocht je nog vragen hebben neem gerust contact met een van ons op. Judith v. Wijkhuizen (judithwijkhuizen@gmail.com Gerda Fransen (gerdafransen@ziggo.nl